Εγκατάσταση συσκευών

Χρησιμοποιώντας τον απλό οδηγό (wizard) είτε με ένα κλικ από τις Ρυθμίσεις το KepTimer Light θα σαρώσει το δίκτυό σας και θα εντοπίσει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες συσκευές! Σε κάθε συσκευή μπορούμε έπειτα να αναθέσουμε εντολές (όπως άνοιγμα πόρτας κτλ) καθώς να ορίσουμε τις ζώνες ώρας που επιτρέπεται η διέλευση για κάθε υπάλληλο.

Λήψη συμβάντων

Σε κάθε διέλευση χρηστών το KepTimer Light λαμβάνει τα αντίστοιχα δεδομένα από τη συσκευή και τα προβάλλει σε μια κεντρική λίστα που ανανεώνεται δυναμικά. Επίσης μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναλυτικές δραστηριότητες προβάλλοντας τη λίστα ιστορικού συμβάντων, μέσα από την οποία μπορούμε να φιλτράρουμε, ομαδοποιήσουμε και τα ταξινομήσουμε τα συμβάντα.

Keptor solutions

Δημοφιλή Προϊόντα