Άδεια F Βασική εγκατάσταση

 • Σύνδεση με ένα αναγνώστη
 • Απεριόριστα συμβάντα
 • Αποστολή ενημερώσεων
 • Υποστήριξη 1 έτος
 • Έως 10 κάρτες/υπάλληλοι
 • Πλήρης παραμετροποίηση

Άδεια Α Βασική εγκατάσταση

 • Σύνδεση με πέντε αναγνώστες
 • Απεριόριστα συμβάντα
 • Αποστολή ενημερώσεων
 • Υποστήριξη 1 έτος
 • Έως 100 κάρτες/υπάλληλοι
 • Πλήρης παραμετροποίηση

Άδεια Β

 • Σύνδεση με δέκα αναγνώστες
 • Απεριόριστα συμβάντα
 • Αποστολή ενημερώσεων
 • Υποστήριξη 1 έτος
 • 500 κάρτες/υπάλληλοι
 • Πλήρης παραμετροποίηση
 • Για περισσότερους αναγνώστες επικοινωνήστε μαζί μας

Άδεια C

 • Σύνδεση με είκοσι αναγνώστες
 • Απεριόριστα συμβάντα
 • Αποστολή ενημερώσεων
 • Υποστήριξη 1 έτος
 • 2000 κάρτες/υπάλληλοι
 • Πλήρης παραμετροποίηση
 • Για περισσότερους αναγνώστες επικοινωνήστε μαζί μας

Άδεια D

 • Σύνδεση με είκοσι αναγνώστες
 • Απεριόριστα συμβάντα
 • Αποστολή ενημερώσεων
 • Υποστήριξη 1 έτος
 • 2000 κάρτες/υπάλληλοι
 • Πλήρης παραμετροποίηση
 • Για περισσότερους αναγνώστες επικοινωνήστε μαζί μας

Keptor solutions

Δημοφιλή Προϊόντα