Διαχείριση Απουσιών

Ενημερώστε το σύστημα για τις αναμενόμενες / προγραμματισμένες απουσίες του προσωπικού και το kepTimer Compact θα αναλάβει να τις διαχειριστεί, να τις επεξεργαστεί και να τις αναλύσει στατιστικά. Για παράδειγμα εαν ένας υπάλληλος απουσιάζει σε άδεια και καταγραφεί δραστηριότητα κίνησης από τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης, το kepTimer θα σας ενημερώσει ότι καταγράφθηκε Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του υπαλλήλου στη σύνδεση Χ

Τύποι απουσιών

Με τη χρήση του kepTimer μπορείτε να καταγράψετε διάφορους τύπους απουσιών μαζί με παρατηρήσεις και πολύτιμες αναλύσεις. Έτσι μπορείτε στην πορεία να ενημερώνεστε για το προσωπικό που απουσιάζει λόγω άδειας, για τους ασθενείς της ημέρας, για το προσωπικό που απουσιάζει σε εξωτερική εργασία εκτός έδρας, για τις ολιγόωρες άδειες κατά τη διάρκεια της ημέρας, για τις απουσίες λόγω εκπαίδευσης σε εξωτερικό χώρο ή για λοιπούς λόγους .

Αδικαιολογήτως απόντες

Κάποιος υπάλληλος μπορεί να απουσιάζει δικαιολογημένα είτε λόγω της βάρδιάς του (πχ δεν εργάζεται την κυριακή) είτε λόγω κάποιας συγκεκριμένης καταγεγραμμένης απουσίας (άδειες,εκπαιδεύσεις,ασθένειες,ολιγόωρες άδειες,εξωτερική εργασία κτλ) είτε λόγω κάποιας Εθνικής αργίας κατά την οποία έχει εξαιρεθεί από τη λίστα των υπαλλήλων που δεν εργάζονται. Στην αντίθετη περίπτωση που έχει οριστεί εργασία για τη συγκεκριμένη ημέρα στη βάρδιά του και δεν παρουσιαστεί κάποια δραστηριότητα κίνησης, τότε το σύστημα καταχωρεί τον υπάλληλο στη λίστα των Αδικαιολογήτως απόντων από τη οποία μπορούμε να εξάγουμε πολύτιμα στοιχεία σχετικά με το προσωπικό.

Υπόλοιπο αδείας

Το kepTimer Compact μας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσουμε το υπόλοιπο των ημερών αδείας για κάθε υπάλληλο, το οποίο μπορεί να επαναρυθμίζεται σε επαναλαμβανόμενο κύκλο ημερών. Την επόμενη φορά που θα καταχωρήσουμε μια άδεια το λογισμικό θα μειώσει αυτόματα και θα προβάλλει το υπόλοιπο των ημερών αδείας κάθε υπαλλήλου, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πόσες μέρες αδείας απομένουν ή αν έχουμε ξεπεράσει το ποσό αυτό.

Keptor solutions

Δημοφιλή Προϊόντα